ИФТТ

Научно-изследователският състав на ИФТТ- БАН включва:

  • доц. д-р Тодор Петров, ТУ - София
  • проф. Хассан Шамати
  • доц. д-р Георги Хаджихристов
  • доц. д-р Емилия Печева
  • гл. ас. д-р Стефан Каратодоров
  • доц. д-р Тихомир Тенев
  • гл. ас. Красимир Димитров

   

 


Laboratory of Nonlinear and Fiber optics

Extreme Light - Extreme Light

extremelightbg@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72