Новини&Събития

Кратка информация относно напредъка/изпълнението

на работния план за обекти ELI-ERIC-BG

за периода 01.01.2021-15.04.21.

http://extremelight.eu/files/Otchet_ELI-ERIC-BG-April2021.pdf

 


Laboratory of Nonlinear and Fiber optics

Extreme Light - Extreme Light

extremelightbg@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72